Nana Nielsen ( Jetsmark )

Lone Jørgensen ( KFK )

Lonni, Anette Weiss, Lisa Torreck, Birthe og Helene