Jeg forsøger at finde materiale om de gamle skeet kæmper, men der findes ikke ret meget da
historien desværre ikke er bevaret, hvis nogen vil hjælpe modtager jeg meget gerne gamle
billeder, avisudklip osv.

Materiale fra Hans Berggreen: side    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

·         Landsholdet årgang 1968.
Bages
t fra venstre: Holdleder Carl Juul Johansen, Jørgen Waring, Benny Seiffert, O.W.Folting, Benny Jensen, Carl Eigil Petersen, Ole Rasmussen.
Forrest fra Venstre: Ernst Petersen, John Odin, Poul V. Steffensen

·         DM 1970.
Sølv i holdkonkur
rencen: KFK. Bagest i midten O.W.Folting, og forrest til venstre Keld Rasmussen

    

·         DM 1970, bronzeholdet fra Næstved

 

·         DM 1970.
Vinde
r af holdkonkurrensen: Kalundborg Flugtskytte Club.
Bages
t fra venstre: Ernst Petersen, Benny Jensen, Karl Eigil Petersen.
F
orrest fra Venstre: Niels Damgaard, Ole Justesen